DODATNA OPREMA I ATRAKCIJE

Daće Vašem bazenu ono "nešto"...

 

ZAŠTO DODATNA?

Zato što i bez ove opreme bazen ima potpunu funkciju.

ŠTA SPADA U DODATNU OPREMU?

 • folija – armirana PVC trevira
 • grijanje bazenske vode
 • rasvjeta bazena
 • prekrivači za bazen
 • automatika za dezinfekciju bazenske vode
 • roboti za čišćenje bazenskog dna i zidova

Folija – armirana PCV trevira

To je folija za vodonepropusnost bazenske školjke.
Vrlo često je ugrađivana u našim bazenima. Debljina folije je 1,5 mm.
Osnovna prednost folije u odnosu na druge obloge je ta što je folija istovremeno hidroizolacija i završna obloga. Garancija na vodonepropusnost je 10 godina.
U ponudi proizvođača trenutno je paleta od 6 jednobojnih, 9 sa različitim uzorkom i 3 reljefna uzorka.
Taj broj se stalno mijenja i proizvođač konstantno dodaje nove uzorke.

Grijanje bazenske vode

Da bi produžili sezonu kupanja vanjskih bazena (april, maj, septembar i oktobar) koristimo različite načine grijanja bazenske vode.
Kod unutrašnjih bazena dogrijavanje bazenske vode je gotovo neophodno.
Za dogrijavanje se koristi:

 • električni grijač
 • toplotna pumpa
 • izmjenjivač toplote koji je povezan na kućni sistem centralnog grijanja
 • solarni paneli

Prekrivači za bazen

Imaju višestruku ulogu kako u bržem zagrijavanju, tako i u sprječavanju hlađenja bazenske vode.
Mogli bi se čak svrstati u neophodnu opremu zatvorenih bazena, jer enormno smanjuju isparavanje iz bazena, a samim tim smanjuje potrebu za radom razblaživača.

 • ljetni prekrivač
 • zimski prekrivač
 • lamelni prekrivač (koji je prije svega ljetni)

Isplativije je bazensku površinu prekriti sa prekrivačem nego trošiti novac na toplotnu izolaciju vanjskih zidova bazena, posebno ako je bazen ukopan.

Automatika za dezinfekciju bazenske vode

To su sistemi koji hemijsko tretiranje bazenske vode čine laganim i jednostavnim. Korisnik ne treba razmišljati o količini, hemiji, niti o vremenu kada je potrabno tretirati.

Voda u svom kružnom toku prolazi kroz sonde (najčešće pH i REDOX sonde) koje mjere parametre vode. Sonde su povezane sa računarom koji očitava te podatke, i daje nalog dozirnim pumpama da dodaju potrebnu količinu hemikalija da bi se postigli zadati hemijski parametri bazenske vode.

Jedini zadatak korisnika je da obezbjedi hemiju.

Roboti za čišćenje bazenskog dna i zidova

Automatski usisivači (roboti) samostalno se kreću po bazenu i čiste pod bazena (osnovni modeli), ili osim poda i zidove bazena (kvalitetniji modeli).

Kod izbora pravog robota za Vaš bazen treba voditi računa o:

 • tome za koju maksimalnu dimenziju bazena je predviđen
 • kapacitetu filterske košare
 • tome da li čisti samo pod bazena ili čisti i zidove
 • broju ciklusa, kao i dužini ciklusa čišćenja

VODNE ATRAKCIJE

To su prijatna i za zdravlje vrijedna dopuna osnovnoj bazenskoj opremi. Tu prije svega spadaju:

 • razne vrste podvodnih masaža sa vodom, zrakom ili kombinirano
 • protustrujni plivački i masažni uređaji
 • slapovi
 • gejziri

Svi ti uređaji su izvedeni tako da se jednostavno uklapaju u bazen, dok su regulacijski elementi za količinu vode i zraka ugrađeni u uređaje.

NEWSLETTER

Želim da primam novosti od firme Hydrogroup.

Kontakt

 Gornji Hotonj 20 - Sarajevo - Vogošća - Bosna i Hercegovina

+387 33 44 33 55
+387 33 638 279