VRSTE I TIPOVI BAZENA

U različitosti je ljepota stvari što nas okružuju...

 

Da bismo pomogli u odabiru pravog bazena za Vas, bazene ćemo podijeliti i to prema:

 • tehnologiji rada: sa prelivnim ispustom (skimmer) ili sa prelivnom rešetkom po obodu
 • namjeni: dječiji, sportski, terapeutski, rekreacijski, javni
 • lokaciji: otvoreni, zatvoreni
 • vrsti vode: termalni, slani ili bazeni sa običnom vodom
 • prema pripremi vode: grijani, negrijani
 • obzirom na teren: ukopani, djelimično ukopani ili iznad površine terena
 • načinu izvedbe: monolitni (zidani ili betonirani), montažni, prirodni

Ako bismo išli detaljnije vidjeli bi dalje razlike u:

 • materijalu upotrebljenom za izradu bazenske školjke
 • materijalu upotrebljenom za izradu vodonepropusnosti bazenske školjke
 • načinu pripreme grijane vode
 • načinu i vrsti dezinfekcije koja se primjenjuje
 • korištenju ili nekorištenju vodenih atrakcija

Već na prvi pogled može se zaključiti da varijanti ima dosta.
Svaka varijanta ima i svoju cijenu.

Da bi pojednostavili možemo reći da cijena zavisi od:

 • vrste bazena
 • količine vode u bazenu (m3)
 • količine i kvaliteta opreme koju ugrađujemo.

NEWSLETTER

Želim da primam novosti od firme Hydrogroup.

Kontakt

 Gornji Hotonj 20 - Sarajevo - Vogošća - Bosna i Hercegovina

+387 33 44 33 55
+387 33 638 279